Muziek educatie (primair onderwijs)

20131004_092758De Slagwerkgarage is leverancier voor diverse onderstaande projecten waarin kinderen worden gestimuleerd muziek te maken. Tevens zijn wij aangesloten bij Muziekwijzer Altena van Gemeente Woudrichem.

We hebben meegedacht en mee ontwikkeld in het nieuwe Muziekeducatie beleid van Gemeente Woudrichem. We werken mee aan de door de Gemeente Woudrichem aangeboden lessen in het primair onderwijs groep 5.

 

Daarnaast bieden we voor het primaire onderwijs nog meer:

BLAZERSKLAS

De blazersklas is een methode voor groepsgewijs muziekonderwijs op voornamelijk primair en voortgezet onderwijs. Vanaf groep 7 worden structureel de muzieklessen vervangen door een heuse orkestklas. Alle leerlingen krijgen binnen dit concept een instrument en worden wekelijks door middel van een speciaal ontwikkelde methode door de Slagwerkgarage wegwijs gemaakt op de verschillende instrumenten.

De Slagwerkgarage bied de mogelijkheid om verbindingen te zoeken en te leggen. Onder de noemer blazersklas, orkest in de klas, ieder kind een instrument etc. kan in samenwerking met primair onderwijs, HaFaBra verenigingen, het lokale bedrijfsleven en diverse subsidieverstrekkers zo’n project worden mogelijk gemaakt.

YES – MUZIEK!20130527_132609

Om kinderen op een leuke en leerzame manier kennis te laten maken met muziek biedt De Slagwerkgarage YES-MUZIEK. Dit interactieve lesprogramma is bedoeld voor kinderen uit groep 5 en 6 van het basisonderwijs en ook erg geschikt als buitenschoolse activiteit. Maar muziek maken is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig. Meer informatie over hoe muziek slim maakt en hoe het bijdraagt aan de sociale vaardigheden van kinderen vind je hier.

YES- MUZIEK  is een project waarin alle facetten van muziek naar voren komen. Het is een leuk en gevarieerd programma, speciaal ontwikkeld voor de jeugd van 9 tot 10 jaar. Het bestaat uit een deel algemene muzikale vorming, een deel instrumentenleer en een deel muzikale techniek (hoe werken dingen). In dit programma komen veel instrumenten aan bod en natuurlijk kunnen de kinderen deze ook uitproberen. We sluiten het programma ook af met een optreden voor alle papa’s mama’s en overige belangstellende.

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN VIA DE BUTTON CONTACT

Neem contact op